FINANCOVÁNÍ kurzů a DOCHÁZKA do kurzů
FINANCOVÁNÍ

Financování rekvalifikace z VLASTNÍCH ZDROJŮ
Při financování kurzu z vlastních finančních prostředků je cena kurzu splatná po podpisu smlouvy obsahující platební podmínky. Platba probíhá vždy bezhotovostním převodem. Cenu kurzu lze rozdělit na 2 měsíční, po sobě jdoucí splátky.

Financování rekvalifikace přes ÚŘAD PRÁCE ČR
Rekvalifikační kurzy je také možné financovat prostřednictvím úřadu práce. Podrobný návod náleznete na stránce Jsemvkurzu.cz.

Financování pokračovacích kurzů
Pokračovací kurzy lze financovat z vlastních zdrojů.
Kurz ŘÍZENÁ KADEŘNICKÁ PRAXE trvá 2 měsíce a jeho cenu lze rozdělit na 2 měsíční splátky.
Kurz KADEŘNÍK SPECIALISTA trvá 1 měsíc a jeho cenu lze rozdělit na 2 splátky v průběhu kurzu.
NOVINKOU je financování pokračovacích kurzů přes ÚP ČR. Podrobný návod náleznete na stránce Jsemvkurzu.cz.NÁSTUP NA KURZ A DOCHÁZKA

Nástup
Nové kurzy otevíráme vždy v předem vypsaných terrmínech (viz. aktuality). Ve výjmečných případech vypisujeme dodatečné nebo náhradní termíny. Zároveň s vypsanými termíny zveřejňujeme i nejpozdější možné termíny pro podání žádosti o rekvalifikaci, aby ÚP měl dostatek času pro schválení. Kurz zahajujeme úvodním setkáním, při kterém se seznámíme s profesí kadeřníka/ kadeřnice, vysvětlíme si obsah a průběh kurzu, metody výuky a zakončení kurzu. Následně podepíšeme potřebné dokumenty a předáme studijní materiál. Následně začíná výuka

Co s sebou
Na úvodní setkání je nutné vzít s sebou kopii občanského průkazu a zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství a potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro výkon kadeřnické profese. Do kurzu pak bude účastník potřebovat pracovní oděv a obuv nejlépe v černé barvě, psací potřeby, sešit a diář. Při docházce do kurzu je účastník povinen mít u sebe zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Docházka
Docházka se řídí rámcovým rozvrhem dle zvoleného typu kurzu. Denní výuka probíhá ve všední dny od 8:30 hod. do 14:30 hod., nebo v počtu hodin dle zvoleného typu kurzu. V případě povolení individuálního plánu dochází účastník kurzu na hodiny vždy domluvené s lektorkou dle svých možností s tím, že respektuje podmínku účasti v kurzu v rozsahu 16 h/ týden.