Poradenství a garance


Poradenství v oblasti krásy a péče o tělo pro kolegy z oboru

Jedná o poradenství týkající kadeřnictví, manikúry, pedikúry, prodlužování vlasů, zahušťování řas a vizážistiky. Pokud jste kolegou nebo kolegyní z těchto oborů a při své práci si nevíte rady s některými postupy či novými technologiemi, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme.

Cena = 300,- Kč/ hodinu
 
 

Poradenství pro začínající podnikatele

Toto poradenství je určeno podnikatelům z oborů krásy a péče o tělo a to jak začínajícím tak i těm, kteří se při výkonu své činnosti potýkají s byrokratickým problémem a nevědí si s ním rady. Poradíme Vám v oblasti podnikání, daní a účetnictví i marketingu. Pomůžeme Vám řešit problémy se státními institucemi (FÚ, CSSZ, ZP) a naučíme Vás s nimi jednat. Vysvětlíme Vám, jak si zřídit vlastní provozovnu, jak sestavit provozní řád a co vyžadují které úřady.
 
Cena = 350,- Kč/ hodinu


Garant odporné způsobilosti

Z hlediska živnostenského zákona je garantem osoba stanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenských předpisů. Garance vzniká jako smluvní vztah mezi podnikatelem a garantem. Odborný garant působí jako dohled nad provozováním podnikatelské činnosti. Jestliže zjistí v podnikání nesrovnalosti, má povinnost informovat podnikatele, kterému vykonává garanta. Odborný garant nijak nezodpovídá podnikatelovým klientům, tudíž si musí případné stížnosti vyřešit podnikatel sám. Odpovědný zástupce má tedy dohlížející funkci na provozování živnosti. V případě zjištění pochybení, které je v rozporu s živnostenskými předpisy, má povinnost toto zjištění nahlásit podnikateli. Vyřešení a odpovědnost za provoz činnosti nese vždy podnikatel.

Chcete si zažádat o živnostenský list a potřebujete k tomu odpovědného zástupce? Jako odborný garant se za Vás můžeme zaručit. Chceme si být ovšem jisti, že Vaše zkušenosti jsou odpovídající samostatné činnosti v oboru. Formou konzultací, kdy se budeme pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti, budeme, jako garant Vaší odborné způsobilosti, průběžně seznamováni s Vaším profesním růstem.
 
Komu je garance určena:
Garanta odborné způsobilosti potřebují začínající podnikatelé, kteří nemají dostatečnou odbornou kvalifikaci (vzdělání) nebo nemají odpovídající praxi.

Požadavky na uchazeče Náplň konzultací Co získáte
Vzdělání v kadeřnickém oboru bez praxe
(garance na 1 rok)
Osobní setkávání Pomoc a podporu ve Vašem podnikání
Prověřování odborné způsobilosti Rady a nové zkušenosti
Dostatek zkušeností a praxe, ale bez vzdělání
(garance na 6 let)
Zodpovídání dotazů, kontrola
dodržování předpisů
Ručení při žádání o vydání ŽL
  Pomoc při řešení problémů  
 
Cena za garanci k ŽL včetně konzultací (4+1)                   15.000,- Kč/ rok
Cena za granci pro podnikatele bez vzdělání na 6 let       10.000,- Kč/ rok